Stacks Image 262067

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Bäckebols kyrksal

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bäckebols kyrksal

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan/Backa församling.
Muntlig information från Backa församling.

Gps: 57.7507, 11.9822

Stacks Image 262058