Stacks Image 262039

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Glöstorpskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Glöstorpskyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Folder: ”Välkommen till Glöstorpskyrkan”. Svenska kyrkan i Tuve-Säve församling.
Sammanställning från Svenska kyrkan i Göteborg, Ulrika Hagren.

Gps: 57.7543, 11.9271

Stacks Image 262032