Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Guldhedskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Guldhedskyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Guldhedskyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport VIII”. Maria Sidén. ISSN 1403-8153
Webb: ”Förkunnare i trä, dog den 8 november, 88 år gammal”. Fokus 20 december 2011. Stefan Westin.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.6851, 11.9730

Stacks Image 262036