Stacks Image 262113

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Hjälbo kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Hjällbo kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader”. Torbjörn Lindstedt och Ann-Charlott Strandberg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7694, 12.0215

Stacks Image 262102