Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Johannebergskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Johannebergskyrkan


Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Johannebergskyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, Rapport X 2006”. Ann-Charlott Strandborg.

Gps: 57.6911, 11.9803

Stacks Image 262040