Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Kaverös kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Kaverös kyrka


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Webb: Högsbo församling.

Gps: 57.6621, 11.9237

Stacks Image 262048