Stacks Image 262067

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Kärra kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Kärra kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader”. Torbjörn Lindstedt.

Gps: 57.7912, 11.9920

Stacks Image 262058