Stacks Image 262049

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Norska sjömanskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Norska sjömanskyrkan


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Norges hus.
Webb: "Sjömanskyrkan blir Norge-hus”. GöteborgsPosten 2011-02-28.

Gps: 57.7028, 11.9861