Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Oskar Fredriks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Oskar Fredriks kyrka


Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Bok: ”Svenska kyrkor - En historisk reseguide” Ann-Chaterine Bonnie, Göran Hägg, Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-015-9
Pdf: ”Oscar Fredrik - kyrkobyggnaden 120 år”
Pdf: ”
Oscar Fredriks kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport X”. Mattilda Dahlquist. ISSN: 1403-8153
Folder: ”Oscar Fredriks kyrka”, Sigvard Öhrvall.

Gps: 57.6966, 11.9473

Stacks Image 262050