Stacks Image 262049

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Rödbo kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Rödbo kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Rödbo kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader”. Torbjörn Lindstedt.

Gps: 57.8563, 11.9943

Stacks Image 262040