Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Sankt Pauli kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Sankt Pauli kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
St Pauli kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XIII”. Matilda Dahlquist. ISSN: 1403-8153

Gps: 57.7143, 12.0035

Stacks Image 262032