Stacks Image 262093

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Säve kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”Säve kyrka - Inventering Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 3”. Jan Westergren. ISSN: 1403-8153

Gps: 57.8029, 11.9184

Stacks Image 262084