Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Toleredskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Toleredskyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.7313, 11.9194

Stacks Image 262032