Stacks Image 262039

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Utby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Utby kyrka

Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Utby kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport X”. Ann-Charlott Strandberg.

Gps: 57.7401, 12.0500

Stacks Image 262032