Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tranemo kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Länghems kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Sjuhäradsbygdens”. Gustaf Markving. ISBN 91-970327-0-0

Gps: 57.5982,13.2507

Stacks Image 262038