Stacks Image 262018

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lilla Edets kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Ale-Skövde kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Skepplanda pastorat.
Källor:
Webb: Skepplanda pastorat.
Webb: Kringa.nu
Webb: ”Nygårds kyrka hyser hemligheter.” TTELA 31 juli 2013.
Worddokument: ”Ale-Skövde kyrka” Torsten Lindberg.

Gps: 57.7868, 12.1011

Stacks Image 262034