Stacks Image 262018

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lilla Edets kommun
Ale-Skövde kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Ale-Skövde kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Skepplanda pastorat.

Källor:
Webb: Skepplanda pastorat.
Webb: Kringa.nu
Webb: ”Nygårds kyrka hyser hemligheter.” TTELA 31 juli 2013.
Worddokument: ”Ale-Skövde kyrka” Torsten Lindberg.
Bok: ”Mellan himmel och Helvete. Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812”. Kajsa Nyström Rudling. ISBN 978-91-88435-49-1

Gps: 57.7868, 12.1011

Stacks Image 262034