Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Svenljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Holsljunga kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Sjuhäradsbygdens”. Gustaf Markving. ISBN 91-970327-0-0

Gps: 57.4198,12.9614

Stacks Image 262032