Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Svenljunga kommun
Holsljunga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Holsljunga kyrka

Audioguiden producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Sjuhäradsbygdens”. Gustaf Markving. ISBN 91-970327-0-0

Gps: 57.4198,12.9614

Stacks Image 262032