Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Svenljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Roasjö kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Sexdrega församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Kringla.nu
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.5433, 12.9650

Stacks Image 262030