Stacks Image 262060

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lilla Edets kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

S:t Peder kyrka Lödöse


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Skepplanda pastorat.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lödöse – ett centrum för handel och pilgrimer”.
Worddokument: ”Sankt Peder kyrka” Beskrivning enligt kyrkovärden Eskil Olsson och kyrkoherde Lennart Sager.

Gps: 57.7868, 12.1011

Stacks Image 262079