Stacks Image 262060

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lilla Edets kommun
S:t Peder kyrka Lödöse

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
S:t Peder kyrka Lödöse

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Skepplanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lödöse – ett centrum för handel och pilgrimer”.
Worddokument: ”Sankt Peder kyrka” Beskrivning enligt kyrkovärden Eskil Olsson och kyrkoherde Lennart Sager.

Gps: 58.0312,12.1563

Stacks Image 262079