Stacks Image 262053

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Torslanda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Torslanda kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Torslanda kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 4”. Jan Westergren. ISSN: 1403-8153
Folder: ”Välkommen till Torslanda kyrka”. Torslanda-Björlanda församlingsexedition.

Gps: 57.7250, 11.7690

Stacks Image 262044