Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Svenljunga kommun
Håcksviks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Håcksviks kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Kindaholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.3157, 13.1424

Stacks Image 262020