Stacks Image 262060

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Ale kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Skepplanda kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Skepplanda pastorat.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Skepplanda pastorat.
Worddokument: ”Skepplanda kyrka”. Lennart Sager.

Gps: 57.7868, 12.1011

Stacks Image 262079