Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Östra kapellet Göteborg

Kapellet på Östra kyrkogården uppfördes år 1861 efter ritningar av den då nye stadsarkitekten i Göteborg Hans Jakob Strömberg, som också står bakom utformningen av Östra kyrkogården. Han kom senare också att rita Kville kyrka i Bohuslän, som är Sveriges största landsortskyrka.
Östra kapellet uppfördes i nygotisk stil, vilket var ovanligt och mycket modernt i Göteborg vid denna tid. Typiskt var bland annat de höga fönstren och rosettfönstret ovanför porten. Även interiören var troligen utformad i nygotisk stil. Golvet var anlagt i schackmönster och innertaket kläddes med träpanel med synliga bjälklag.

På grund av fuktskador renoverades kapellet 1894 under ledning av arkitekten Eugen Thorburn, som kanske är mest känd för att ha ritat det ovanliga stadshuset i Strömstad.

1899 dekorerades kapellet interiört med frescomålningar av Georg Pauli bekostat av bidragsgivare i staden, men dessa målades senare över, troligen i samband med ombyggnaden 1955.
Vid detta tillfälle byggdes kapellet till med två lägre byggnadskroppar, en på norra och en på södra gaveln. Här inrymdes kranssal och väntrum och även det ursprungliga rummet fick en helt annan prägel.

Valborgsmässoafton den 30 april 2018 drabbade kapellet av en förödande brand, förmodligen orsakad av ett blixtnedslag. Under renoveringsarbetet med begravningskapellet hittades 120 år gamla målningar under några gipsplattor. Totalt rör det sig om tre unika väggmålningar som målats år 1899 av Göteborgskonstnären Georg Pauli. De hamnade under gipsplattor på 1970-talet och glömdes sedan bort.
Efter branden har kapellet fått ett skiffertak istället för det strömledande tak av koppar som täckte kapellet fram till branden. Kostnaden för renoveringen är beräknad till cirka 20 miljoner kronor.
Stacks Image 262064