Stacks Image 262045

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Sankt Olofs & Sankt Sigfrids kapell

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Sankt Olofs & Sankt Sigfrids kapell


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Sammanställning från Svenska kyrkan i Göteborg, Ulrika Hagren.

Gps: 57.7405, 12.0186

Stacks Image 262036