Stacks Image 262045

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Sankt Matteus kapell

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Sankt Matteus kapell


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Sammanställning från Svenska kyrkan i Göteborg, Ulrika Hagren.

Gps: 57.6817, 11.9176

Stacks Image 262036