Stacks Image 262018

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Abilds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Abilds kyrka

Filmad och producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Susedalens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "Mellan himmel och helvete. Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812". Kajsa Nyström Rudling. ISBN 978-91-88435-49-1
Bok: "Predikstolar och altaruppsatser i Halländska kyrkor från 1575 till slutet av år 1600". Inga Lindén Nilsson. ISBN 978-91-981889-2-9
Muntlig information.

Gps: 56.9388,12.7219

Stacks Image 262042