Stacks Image 262114

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Köinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Köinge kyrka

Nuvarande kyrka i Köinge uppfördes i slutet av 1800-talet.

Den föregående kyrkan antas ha uppförts under senare delen av 1200-talet. Kyrkan saknade torn, utan hade istället en fristående klockstapel på kyrkogården sydväst om kyrkan.

I mitten av 1800-talet fanns fortfarande en mycket hög tröskel mellan vapenhuset och kyrkan, där nyblivna mödrar föll på knä för att bli ”kyrktagna”. Det var en ceremoni som var vanlig f
örr, men som inte finns kvar längre i Svenska kyrkans gudstjänstliv. Den byggde på föreställningen att en kvinna som fött barn efter sin nedkomst var oren och därför under ledning av prästen måste återförenas med församlingen genom en särskild akt nere vid kyrkans dörr.

Fyra bänkdörrar från den gamla kyrkan finns på Hallands konstmuseum i Halmstad.

Kyrkan omgavs av en mur med överbyggda stigluckor och den södra mot ”Gregåsa” var stor och bred med bänkar utmed sidorna där även gudstjänstbesökarna kunde hänga paraplyer och våta ytterplagg.

Den 8 januari 1890 beslöt kyrkostämman att en ny kyrka skulle byggas. Kyrkan uppfördes år 1896 i delvis gotisk, delvis romansk stil efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson i Göteborg till en kostnad av 40 000 kronor.
Den nya gudstjänstlokalen byggdes på höjden sydväst om den gamla kyrkogården, som därmed kraftigt förstorades.

Kyrkklockorna är av malm och tillverkades 1896 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg.

Altaruppsatsen är från den gamla kyrkan, 1600-talet, medan altartavlan är från 1950. På altartavlan syns Jesus på korset samt hans mor Maria och siluetten av Jerusalem. Texten som står under altartavlan kommer från den gamla altartavlan som avbildade nattvarden: ”Pröfwe meniskan sig sielfwa: och ät af dhet brödet och drick av ten kalcken”.

Timglaset på väggen vid predikstolen är från den gamla kyrkan och var ett sätt för prästen att hålla tiden på predikan.

I kyrkan finns det två dopfuntar. Den till vänster har en cuppa, skål, gjord av svart granit och är troligtvis gjord vid Funtaliden i Fagered någon gång på 1100-talet. Själva pelaren är nyare och tillverkades år 1958.
Dopfunten till höger framme i koret är från 1300-talet, även den från Funtaliden i Fagered.

Golvuret är tillverkat 1992 av Sven Bertilsson på Westerstrand i Töreboda.

Framme i koret står en träljusstake med fjorton ljusarmar. Överdelen har tidigare hängt som ljuskrona i den gamla kyrkan. May Carlsson i Ullared har designat den nya stammen och den tredelade foten. Färgerna togs fram igenom att försiktigt skrapa av den nyare färgen.
Snickeriet gjordes av G. Berntsson i Väröbacka och blev färdigställd år 1991.

Till vänster framme i kyrkan hänger en vepa med texten ”Gud hos dig är livets källa.” Den är tillverkad av Kerstin Persson, Ateljé Tre bäckar.

Orgeln är helmekanisk och byggd år 1896 av Salomon Molander i Göteborg.
Stacks Image 262135