Stacks Image 262080

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Morups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Morups kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullen AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Medeltida träskulptur i Hallands kyrkor”. Inga Lindén Nilsson. ISBN 978-91-633-0398-2

Gps: 56.9819,12.3968

Stacks Image 262101