Stacks Image 262046

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenberg kommun
Falkenbergs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Falkenbergs kyrka

Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Falkenberg-Skrea pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Återinvigning av Falkenbergs kyrka”. Svenska kyrkans församlingsblad. Falkenberg-Skrea nr 4/2008.
Pdf: ”Gymnastiklokalen som blev kyrka”. Anders Brogren.
Folder: ”Falkenbergs kyrka”. 1:e antikvarie Hans Bergfast 2010.
Muntlig information.

Gps: 56.9020,12.4895

Stacks Image 262065