Stacks Image 262018

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Asige kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Asige kyrka

Filmad och producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Susedalens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.8743,12.7434

Stacks Image 262034