Stacks Image 262097

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Källsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Källsjö kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Falkenbergs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.2170,12.6576

Stacks Image 262085