Stacks Image 262074

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Ljungby kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.
Källor:
Webb: Vinberg-Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.9909,12.5856

Stacks Image 262095