Stacks Image 262070

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Slöinge kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.
Källor:
Webb: ”Levande arv - Slöinge kyrka i ny gestalt”. Länsstyrelsen Hallands län. Länsantikvariens
årsredogörelse 2006.
Webb: Susedalens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

_______________________


Hör om kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 56.8561,12.6930

Stacks Image 262091