Stacks Image 262070

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun
Slöinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Slöinge kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: ”Levande arv - Slöinge kyrka i ny gestalt”. Länsstyrelsen Hallands län. Länsantikvariens årsredogörelse 2006.
Webb: Susedalens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.8561,12.6930

Stacks Image 262091