Stacks Image 262088

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Falkenbergs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Älvsereds kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.

Källor:
Webb: Falkenbergs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.2413,12.8672

Stacks Image 262076