Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Lysekils kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Lysekils kyrka

Audioguiden producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Lysekils pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Lysekils kyrka - en vägledning för besökande”.
Tidning: ”Hittade flaskpost under renovering”. Lysekilsposten 23 januari 2016. Magnus Svensson.

Gps: 58.2716, 11.4338

Stacks Image 262040