Stacks Image 262061

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Kungälvs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Marstrands kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Torsby pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Marstrands kyrka - en orientering”. Lars Wångdahl.
Häfte: ”Marstrands kyrka” (kopia från Anna Dahl).

Gps: 57.8863, 11.5827

Stacks Image 262052