Stacks Image 262061

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Morlanda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Morlanda kyrka

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Informationsblad: Från Anna Dahl, Svenska kyrkan på Orust.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4

Gps: 58.1936, 11.5072

Stacks Image 262052