Stacks Image 262053

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tanums kommun
Svenneby gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Svenneby gamla kyrka


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Kville pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Ödekyrkan i Svenneby”. Börje Sandelin & Artur Nilsson 1962.

Gps: 58.4997, 11.3241

Stacks Image 262044