Stacks Image 262078

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tjörns kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Valla kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Häfte: ”Valla kyrka” (från Anna Dahl).
Bok: ”Valla kyrka samt något om Margareta Huitfeldt och hennes testamente”. Carl Silfverstolpe.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.2486, 11.7219

Stacks Image 262061