Stacks Image 262100

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun
Hunnebostrands kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hunnebostrands kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Kville pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.4419,11.2993

Stacks Image 262122