Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Uddevalla kommun
Bokenäs gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka är uppförd på 1100-talet, eller kanske ännu tidigare, och är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän. Den är byggd på en gammal offerplats, och strax utanför kyrkmuren finns en berghäll med offerskålar.

I mitten av 1600-talet tillkom vapenhuset och i början av 1700-talet påbyggdes det rödmålade klocktornet över vapenhuset.

Kyrkan har ingen separat sakristia. Den har sedan åtminstone 1815 varit inrymd i absiden.
Ursprungligen fanns ingången vid sidan om koret, och det fanns då precis som nu inga fönstergluggar på den norra sidan av kyrkan. Det var därifrån ondskan troddes komma. Fönstren på de andra sidorna har renoverats och förstorats under årens lopp, men några nya fönster mot norr har inte gjorts.

I taket ser vi en målning från 1770 av Johan Henrik Dieden. Släkten Dieden härstammade från Hannover, och därifrån invandrade Johan Henrik till Uddevalla i mitten av 1700-talet.
Han var kyrkomålare och antogs som mästare i målarskrået i Uddevalla.
I en triangel finns gudsnamnet Jehova med hebreiska bokstäver. Man läser från höger till vänster.

I kyrkan finns ett epitafium, alltså ett begravningsvapen över adliga ätten Göök.

På kyrkogården finns en gravsten som minner om en okänd brittisk matros vars kropp flöt i land vid Skår på midsommarafton 1916. Han hade stupat i slaget vid Jylland mellan brittiska och tyska flottstyrkor i månadsskiftet maj-juni samma år.
På gravstenen hänvisas bland annat till Romarbrevet 6:23: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre”.
Stacks Image 262030