Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun
Bovallstrands kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bovallstrands kyrka

Första gången Bovallstrand nämns i text var 1594, i samband med att biskopen i Oslo och Hamars stift gjorde en visitationsresa i Bohuslän. Han skrev en utförlig beskrivning av resan. På vägen mellan Tossene prästgård och Kville prästgård gick färden genom Säms dalar och i resebeskrivningen nämndes "fiskeleyet Bouoldtstrand, liggendis yderst i Baandefiord".

Det dröjde dock ända in på 1900-talet innan en kyrka byggdes på orten. Man hade redan 1912 bildat en syförening med ändamål att samla in pengar till uppförande av en kyrka i Bovallstrand. Tomt till kyrkan skänktes av ägaren till gården Finntorp.

Grundstenen lades i augusti 1916 och bara ett år senare, i augusti 1917 invigdes den nya kyrkan av biskopen i Göteborgs stift, Edvard Rodhe. Kyrkan hade ritats av Axel Johansson från Nösund, som också var byggherre och som tidigare hade byggt kapellen i Nösund och Hamburgsund.

Tillkomsten av kyrkan underlättade livet för församlingen då man slapp gå den långa vägen till och från Tossene kyrka.

Kyrkan administrerades av en kapellstiftelse fram till år 1939 då kyrkan med tomt överläts till Tossene - Hunnebostrands Kyrkliga Samfällighet.

Kyrkan renoveringar både i slutet av 1950-talet och 1970-talet, och kyrkan målades om invändigt 1999.

Altartavlan är liksom de fyra målningar på sidorna av evangelisterna utförda 1934 av Göteborgskonstnären Kristian Lundstedt.

Predikstolen har fyra målade fält, som från vänster visar en lilja, som symboliserar Jungfru Maria och också är renhetens symbol, duvan representerar Den helige Ande, alltså dopet, Bibeln står för Guds Ord och slutligen kalken som symboliserar Herrens Heliga Nattvard.

Vid dopplatsen finns förutom dopfunten i trä en kopia av Bertel Thorvaldsens kända Kristusbild.

Piporgeln med tio stämmor är byggd 1958 av John Grönvall Orgelbyggeri Lilla Edet.

Ett processionskors är skapat 1994 av kyrkokonstnären Eva Spångberg från Gamla Hjälmseryd utanför Sävsjö i Småland, och som brukade kallas förkunnare i trä.

Votivskeppet är byggt 1954 av fiskaren Görtz Högdén.

I tornet hänger en kyrkklocka som bland annat har en inskription som berättar att den blev gjuten 1920 av Bergholtz och Co i Stockholm.

Utanför kyrkans södra långsida finns en minnessten uppställd. På den finns namnen på personer från Bovallstrand som omkommit på havet genom tiderna.
Stacks Image 262030