Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Öckerö kommun
Björkö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Björkö kyrka

Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källa:
Häfte: ”Björkö kyrka 50 år 1957-2007”. Björkö Kyrkostiftelse.

Gps: 57.7350, 11.6772

Stacks Image 262030