Stacks Image 262099

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Kärringöns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Kärringöns kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor: Webb: Orust pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Käringön kyrkas historia”. Bill Slagarp.

Gps: 58.1108, 11.3637

Stacks Image 262090