Stacks Image 262060

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Mollösunds kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat.
Worddokument: ”Om Mollösunds kyrka”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Mollösund - Ur ett gammal fiskeläge historia”. Lars Thornblad.

Gps: 58.0736, 11.4748

Stacks Image 262051