Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Myckleby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Myckleby kyrka

Audioguiden producerad 2014 Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat.
Webb: Titanicordern.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.2087, 11.7687

Stacks Image 262050