Stacks Image 262083

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tjörns kommun
Rönnängs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Rönnängs kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Bok: ” Rönnängs kyrka - en kort presentation”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.9350, 11.5867

Stacks Image 262074