Stacks Image 262048

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Öckerö kommun
Öckerö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Öckerö kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Pdf: ”Från dåtid till nutid - glimtar ur Öckerööarnas historia”. Kultur- och Fritidsförvaltningen Öckerö kommun 2010. Sture Olofsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Historien genom Öckerö gamla och nya kyrka”. Gösta Gustafsson.

Gps: 57.7083, 11.6449

Stacks Image 262039