Stacks Image 262080

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Uddevalla kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Dragsmarks kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Bokenäsets församling
Bok: ”Dragsmarks kloster samt Dragsmarks och Bokenäs kyrkor e”. Christer Andersson.
Häfte: ”Kortfattad information om Dragsmarks kyrka”. Lennart Lundqvist.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.2524, 11.5520

Stacks Image 262058