Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Grundsunds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Grundsunds kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Lysekils pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: Grundsunds kyrka 200 år.” Sven H Gullman.

Gps: 58.2120, 11.4186

Stacks Image 262028